Konak Rotaract Logo
Konak Rotaract Logo

1905 yılında kurulan ve dünya üzerindeki hizmet kulüplerininilki olan Rotary’nin kısa tarifi şöyledir:

 

Rotary, yeryüzünde barış ve iyi niyetin kurulmasına yardımcıolmak, bütün mesleklerde yüksek ahlak standartlarını teşvik etmek için dünyaçapında örgütlenmiş bir hizmet kuruluşudur.

 

Rotary’nin hizmet ideali, “kendinden önce hizmet” olaraktanımlanır. Bu anlayış tüm Rotaryenlerin ortak tavrı olurken, dünya çapındainsanları ortak amaçlar çerçevesinde bir araya getirir.

 

Rotary Kulüplerinin üye profili, bulundukları bölge ve ülkedekitemsil edilen iş ve mesleklerin bir yansımasıdır. Kulübün her üyesi, farklı birmesleği temsil etmektedir. Rotary’nin bu yapılanma biçimi sorunlar üzerineüretilen düşüncelerin, toplumun her kesimini kavrayabilmesi ve hizmetintoplumun tüm katmanlarına yayılabilmesini sağlamak içindir.

 

Kısaca Rotary, dört temel ilkeye dayanmaktadır:

 

* Üyeler arasında dostluğu geliştirmek

* Hizmet etme fırsatlarını çok yakından incelemek

* Hizmet idealini kişisel yaşantımızda vurgulamak

* Karşılıklı anlayışı ve uluslararası ilişkileri geliştirmek